Vraví sa, že viera môže - podobne ako láska - aj hory prenášať. Avšak čo to vlastne viera je? Problém nastane, keď si každý pod ňou predstaví niečo iné. Jeden to, čo učí jeho cirkev, iný zasa výhradne to, čomu verí len on sám. Ak ale odmieta cirkev, čo, a hlavne kto formuje jeho vieru? Celebrity, médiá, knihy, osobné zážitky a skúsenosti, či momentálne chute? Často počúvame o tom, že je kríza autority, že tradičné cirkvi zlyhali, že neplnia, či dokonca zradili im zverené poslanie. Preto nemajú právo určovať, čo je správne a čo nesprávne, a už vôbec nie duchovne viesť ľudí. Niekedy sa rétorika ešte pritvrdí a tieto cirkvi dostanú mnohé nelichotivé prívlastky: judáši pravdy, prisluhovači Antikrista, ba aj hanlivý titul babylonská neviestka. Ale kto to s takým zápalom o nich rozširuje? Kto túži zaujať po nich uvoľnené miesto? Pravdaže tí, čo stoja na čele cirkevných spoločenstiev, ktoré sami založili, pričom nezriedka boli bývalými (zrejme nespokojnými) členmi cirkvi, ktorú teraz tak hania.

Avšak len na konfrontácii sa stavať nedá. Sugestívne predkladaný obraz nepriateľa a strach z blížiacej sa apokalypsy je síce mocná zbraň v rukách tých, ktorí tieto fóbie do svojich stúpencov programovo vštepujú, no ľudia túžiaci po pravde a naplnení potrebujú čosi viac. Okrem vnútorného pokoja aj istotu, že duchovne napredujú, že slúžia pravde. Ale opäť sa môžeme spýtať, slovami Poncia Piláta: A čo je pravda?, alebo výstižnejšie: Kto má pravdu? Veď predsa každý tvrdí, že ju má práve on, že on uctieva pravého Boha, že on je tým vyvoleným, ktorý nás bezpečne prevedie na druhý breh, tam, kde vládne láska a kde sa už nebudeme musieť nikoho na nič vypytovať, pretože budeme konfrontovaní s takou duchovnou realitou, o akej sa nám ani len nesnilo. Ba v minulosti sa nejeden vodca vyhlásil za hovorcu Boha na zemi, z čoho vyvodil záver, že ak ho nebudeme vo všetkom poslúchať, nie jemu, ale samému Bohu sa tým postavíme na odpor. Podobne ak sa budeme protiviť Svätému Duchu, ktorého on vzýva a ktorý k nemu prehovára, zahynieme. Dodnes som ale nepochopil, akému bohu či duchu vlastne títo všetci slúžia, keď napriek tomu, že o sebe tvrdia, že slúžia tomu jedinému pravému, hovoria protichodné veci a obviňujú sa z modloslužby a z tej najohavnejšej duchovnej zvrátenosti. Možno sa raz dočkám odpovede...