Jednou z najznámejších a najpozoruhodnejších čŕt Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní (mormónov) sú ich chrámy. Architektonicky vyumelkované, masívne, bijúce do očí sú nesporne pozoruhodnosťami miest a obcí. Cirkev v súčasnosti vlastní 123 chrámov rozmiestnených po celom svete a ďalších 13 je vo výstavbe (aktualizovaný údaj - pozn. prekl.).[1] Zvyčajne si chrám predstavujeme ako budovu, kde sa koná bohoslužba. Vnútri ...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.