Vstupujeme do roka, ktorý jedni označujú za prelomový, iní dokonca za posledný v našich dejinách. Finančná a dlhová kríza sa prehlbuje, hrozia sociálne nepokoje, vojny a tiež ekologické katastrofy. Nemálo je tých, ktorí v tom vidia predzvesť apokalypsy. Ich obavy umocňuje i blížiaci sa magický dátum 21. december 2012. Medzi súčasnými kresťanmi, predovšetkým protestantskými skupinami v Spojených štátoch a pravoslávnymi na Balkáne a na území bývalého Sovietskeho zväzu môžeme dnes pozorovať značný záujem o posledné časy. Poniektoré kresťanské kníhkupectvá v USA zriadili samostatné oddelenia venované proroctvám Písma a dajú sa v nich zakúpiť i také knihy ako Bývalá úžasná planéta Zem od Hala Lindseyho, z ktorej sa v posledných desaťročiach predali státisíce výtlačkov. Rovnako aj určité skupiny Židov cítia, že sa blíži naplnenie dávnych proroctiev. V Jeruzaleme sa protagonisti istého netradičného seminára snažia oživiť levitské kňazstvo ako prípravu na deň, keď bude znovu vybudovaný Šalamúnov chrám. Ich úsilie podporujú i podaktorí kresťania, ktorí v obnovení chrámu vidia priblíženie druhého Kristovho príchodu. Medzi židovským obyvateľstvom silnie hnutie tzv. mesiášskych židov uznávajúcich Krista za pravého Mesiáša. Aký postoj by sme k tomuto všetkému mali zaujať?

Rôzne historické obdobia už neraz boli svedkami vypuknutia apokalyptického zápalu a mesiášskeho očakávania. Zaiste nie sme prví, ktorí prežívajú - ak už nie osobne, potom aspoň sprostredkovane z rozličných spravodajských relácií - zvesti o vojnách, hlade, zemetraseniach či smrteľných chorobách, ktoré, ako hovoril náš Pán, predznamenajú príchod Antikrista a tým i konca tohto sveta a Posledného súdu. Avšak bez toho, aby sme sa oddávali senzačným špekuláciám, až príliš často príznačným pre prorokov skazy, znamenia našich čias jasne poukazujú na odpadnutie sveta od pôvodného kresťanstva ako na moment narastajúceho významu očakávania príchodu a prijatia Antikrista. Jeho vláda bude ohlásená mnohými falošnými prorokmi, ktorí zvedú mnohých, pokiaľ možno i vyvolených. Ak ale dúfame, že zostaneme verní, musíme byť pozorní k rozpoznaniu týchto znamení a pripraviť sa duchovne, a ak je to možné aj intelektuálne, „aby sme v onen zlý deň mohli odolať, a tým, že všetko prekonáme, aj obstáť" (pozri Ef 6, 13).