Vznik, no najmä zánik sveta farbisto vykresľujú všetky významnejšie kultúry a náboženstvá; tie, čo chápu čas cyklicky, opisujú dramatické zmeny sprevádzajúce striedanie jednotlivých časových periód, iné sa zase o tejto udalosti zmieňujú skôr alegoricky, akoby v inotajoch, a o presnom čase apokalypsy zámerne mlčia. Aj za Ježišových čias sa našli mnohí ohlasovatelia blížiacej sa pohromy. Hoci Ježiš svojich učeníkov pred snahou predpovedať konkrétny dátum vystríhal a jasne im vravel, že nik, dokonca ani on sám ho nepozná, nemálo bolo tých, čo druhý príchod Mesiáša a s ním spojený koniec starého a nastolenie nového svetového poriadku očakávali už niekoľko rokov po Ježišovej smrti.

Odvtedy ale uplynuli už dve tisícročia a počet nenaplnených predpovedí neustále narastá. Ich neúspech však očividne neodradil súčasných prorokov skazy. I dnes sme svedkami desiatok, ba stovák zaručených výpočtov. Túžba poznať magický horizont ľudstva neutícha. Naopak, graduje. Čo sa zmenilo, sú len okolnosti a príčiny, za ktorých ku katastrofe dôjde. A tie sú skutočne pestré, ak nie bizarné. Napokon posúďte sami.

Po tom, ako som do internetového vyhľadávača zadal heslo Rok 2012 (angl. The Year 2012), Google mi vygeneroval až 600 miliónov odkazov! Neuveriteľný počet. Aj to svedčí o tom, že čím neúprosnejšie sa k nám tento rok približuje, tým väčšieho počtu ľudí myseľ zamestnáva. A tí neprichádzajú iba s výsostne náboženskými motívmi typickými pre minulé stáročia. Možných katastrofických scenárov je naporúdzi hneď niekoľko. Jeden z nich napríklad tvrdí, že nás napadne istá dobyvačne zameraná mimozemská rasa, ktorej existenciu nám vlády svetových veľmocí úzkostlivo taja. Naopak, iní nás presviedčajú, že to budú práve mimozemšťania, ktorí časť svetovej populácie evakuujú svojimi vesmírnymi flotilami na planétu s oveľa jemnejšou dimenziou, než má naša Modrá planéta. A ďalší zase opisujú hrôzostrašné scény, ktoré zapríčiní približujúca sa tajomná planéta Nibiru (resp. planéta X či Eris). Poznali ju už Sumerovia, ktorí dokonca narysovali jej obežnú dráhu okolo našej slnečnej sústavy. Tá trvá približne 3600 rokov a v jej určitom bode sa Nibiru nebezpečne priblíži k Zemi, čoho následkom budú prudké gravitačné zmeny. Tie spôsobia až 500-metrové cunami a následný kolaps. Aj antické civilizácie spájali návrat desiatej planéty s novou érou charakteristickou prevratnými zmenami. NASA však tento variant apokalypsy rázne zavrhla, keď potvrdila, že ak by sa takáto planéta v našej blízkosti vyskytovala, jej vesmírne ďalekohľady by ju už dávno zaregistrovali.

Ale tým sa výpočet desivých predpovedí ani zďaleka nekončí. (Určite sa preto ešte k tejto téme budeme na stránkach Rozmeru vracať.) Zarážajúce ale je, že hoci Ježiš jasne zdôrazňoval, že „o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec", predsa len sa nájdu toľkí ľudia, ktorí tieto slová svojimi fantazmagorickými výkladmi blízkej či vzdialenejšej budúcnosti tvrdošijne vyvracajú.