V samom srdci duchovného zápasu totiž prebieha ideologický boj.1 Ten sa týka ľudskej mysle, kde už nejde iba o bežnú informáciu či dezinformáciu, ale i o manipuláciu touto mysľou, ktorá sa začína už na počiatku jej určenia, čím je rozum a ľudské poznanie. Je to o to vážnejšie, že ľudské poznanie ovplyvňuje vôľu, ktorej rozhodnutia - viac či menej výrazne - rozhodujú o spáse človeka. Poznanie a vôľa stanovujú štruktúru ...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.