Jedným z dôsledkov zákonnej registrácie Náboženskej spoločnosti svedkovia Jehovovi v ČR (NSSJ) je okrem nezanedbateľných colných a daňových úľav možnosť zo zákona požiadať o priznanie osobitných práv. Tieto práva zahrnujú napríklad možnosť vyučovať náboženstvo v školách, vykonávať duchovnú službu vo väzniciach, uzatvárať cirkevné sobáše a zachovávať spovedné tajomstvo.

Svedkovia Jehovovi (SJ) v Českej republike požadujú...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.