Napriek letničnému pôvodu LRM boli denominácie ako Pentecostal Assemblies of Canada a Assemblies of God k hnutiu rezervované. To viedlo k otvorenému vystúpeniu protagonistov LRM voči nim. Denominácie boli označené ako Babylon, ktorý majú kresťania opustiť a zhromaždiť sa pod vedením nových apoštolov a prorokov regrutujúcich sa z nového hnutia. Najvyššia rada Assemblies of God preto roku 1949 vydala vieroučné stanovisko, v ktorom sa od ...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.