Hoci citát z listu apoštola Pavla nás posúva do historicko-geograficky vzdialenej oblasti, svojím posolstvom je blízky i našej dobe. Ideovému odkazu by mal porozumieť každý kresťan, lebo sa dotýka oblasti modlárstva. Žijeme v 21. storočí a mnohé náboženské termíny sú nám významovo vzdialené, tak ako napokon i tento pojem. Aj samotní veriaci sa často pýtajú na jeho aktuálny obsah. Mnohí ho považujú len za archaizmus nemajúci v súčasnosti žiadny význam. Ba dokonca sú prekvapení, ak sa za prostriedky modloslužby označujú taktiež predmety v ich bytoch.

V tejto súvislosti uvediem príbeh prezentovaný v relácii investigatívnej žurnalistiky. Pointa bola nasledujúca: Neveriaci človek si priviezol z potuliek svetom pamätné predmety, rôzne šamanské masky a iné kultové náčinie. Po pár dňoch návratu z dovolenky sa v jeho byte začali diať čudesné veci. Napríklad televízia sa sama zapínala a vypínala, autíčko na diaľkové ovládanie sa kedykoľvek samovoľne aktivizovalo. Svojvoľné výčiny elektroniky začali komplikovať život celej rodiny. Muž sa preto rozhodol ponúknuť svet záhad na medializáciu. Oslovil tvorcov relácie, ktorí sa vzápätí obrátili na etnologičku o radu. Tá nášmu cestovateľovi jednoznačne poradila, aby okultné predmety spálil. Poslúchol ju a vlastne urobil to, čo kedysi starí Efezania, ktorí do horiacej hranice okultizmu svorne prinášali a hádzali knihy či predmety nemalej finančnej hodnoty.

Čo je modla a modloslužba? Spravidla pod modloslužbou rozumieme vedomé klaňanie a vzdávanie najvyššej úcty, ktorá patrí výlučne jedinému Bohu, stvoreným veciam. Tie predstavujú modly. Modloslužba tak spočíva v zbožšťovaní toho, čo nie je Boh, alebo v tom, že popri Bohu sa človek môže spoliehať aj na iné predmety, napríklad na talizmany. Avšak na základe medializovaného príkladu vidíme, že do osídel modloslužby sa môžeme dostať i nevedome, zakúpením predmetu na pamiatku, ktorý mohol byť rituálne zasvätený. Veď celú plejádu takýchto „duchovne obsadených" predmetov nám nedávno ponúkali aj na ezoterickom festivale...

Na modlárstvo poukázal nedávno i kňaz, ktorý pripravoval mladých ľudí na prijatie sviatosti manželstva. Okrem iného povedal, že stačí mať doma aspoň jeden kresťanský symbol, aby v dome i vďaka nemu prebývalo požehnanie. Ďalej vymenoval niektoré predmety, ktoré naopak môžu v sebe obsahovať zlého ducha. Ten je s Božím duchom v stálom nepriateľstve. Snúbenecké páry boli prekvapené, pretože každý z nich niečo také doma mal. Môže ísť napríklad o sošky slonov, indiánske lapače snov, obľúbené bytové artefakty feng šuej či rozšafne smejúceho sa Budhu. Napríklad o feng šuej doplnkoch sám slovenský výrobca, kooperujúci s nemenovanou ázijskou krajinou, píše na svojich webových stránkach, že majú zázračné schopnosti, ktoré pozitívne pôsobia v oblasti rodinných vzťahov, sexuálneho života, zdravia či ekonomickej prosperity rodiny. A mnohí ľudia takéto predmety nakupujú práve pre tieto ich okultné vlastnosti.

Samozrejme, modloslužba sa netýka iba pohanských kultov, resp. symbolov. Bôžikom pre človeka môže byť moc, práca, peniaze, rozkoš atď. Poučení slovami apoštola Pavla o zákaze jedenia mäsa obetovaného modlám vnímajme aj my kresťania, aby sme zbytočne nepohoršovali slabých vo viere i tým, že vnášame duchovný balast do našich domácností.