Rodinné konštelácie

ANNA MARIE DOSTÁLOVÁ


V nasledujúcom článku by som čitateľom Rozmeru rada predstavila túto kontroverznú metódu, jej históriu a inšpiračné zdroje, ako aj hlavné námietky, ktoré voči nej kritici majú. Popritom sa pozrieme, ako konštelácie spadajú do oblasti alternatívnej psychoterapie a ako ona súvisí s novými náboženskými hnutiami. V závere odpoviem na otázku, ako sa k tomuto fenoménu môže stavať súčasný kresťan.   Bert Hellinger a zdroje

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.