Krízy a nádeje letnično-charizmatického hnutia (2)

ALEŠ FRANC


Paralelne s prebudením uzdravovania vzniká v Kanade, taktiež na základe Branhamovho vplyvu, hnutie Neskorý dážď (Latter Rain Movement - pozri ďalšie číslo). Medzi letničnými a týmito prúdmi existuje etický a vieroučný rozpor. Assemblies of God sa opakovane vymedzujú voči ich učeniu a ich stúpencov napomínajú pre etické a morálne zlyhania. Príslušníci nových hnutí potom nezriedka letničnú cirkev osočujú z cirkevníctva a ako aj

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.