Nebeský Jeruzalem, alebo kráľovstvo Astraie? (3)

JÁN ŠAFIN


Tretie pokračovanie seriálu o slobodomurárskom hnutí sa tentoraz venuje tajuplnému rádu iluminátov. Polemici so slobodomurárstvom neútočili iba na jeho teoretické základy či filozofiu, väčšmi ich znepokojovali jeho politické plány a ciele, ale najmä prostriedky vyvierajúce z doktrinálnych základov hnutia. O mnohé podnety sa v tomto smere postaral tajný rád bavorských iluminátov. Jeho členovia síce priamo slobodomurármi neboli, no isté súvislosti dodnes vzbudzujú pozornosť.

Jedným z hlavných tajných spoločenstiev, ktoré malo údajne riadiť vytvorenie tohto nového náboženstva, bol práve rád iluminátov. V istom zmysle to potvrdil aj jeho zakladateľ Dr. Adam Weishaupt, keď napísal: „Nikdy som si nemyslel, že sa stanem zakladateľom novej relígie..." Pokiaľ hovoríme o sledovaní pôvodu organizácií, ktorých záujmom nie je iba túžba po poznaní dávnovekých učení či zaoberanie sa ezoterickými náukami, ale i snaha

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.