Editoriál

BORIS RAKOVSKÝ


Vo februári uplynulo päť rokov od vydania prvého čísla nášho časopisu. Výročie, ktoré zvádza k melancholickým spomienkam, ale aj k reálnemu bilancovaniu. Spomínam si, že v čase zrodu Rozmeru sa našli i skeptické hlasy predpovedajúce jeho skorý koniec: Načo ďalší časopis, veď aj z tých, ktoré sú, mnohé zanikajú... Uživí sa, vydrží s takou vysokou latkou, akú si postavil? A keď, tak ako dlho? A hoci už v tom čase problematika siekt začínala byť aktuálna, pravdu povediac, nikto z nás netušil, do akého dobrodružstva sa púšťa.

Odvtedy sa však časy zmenili. Keď sa pred piatimi rokmi v súvislosti so sektami diskutovalo najmä o jehovistoch, munistoch, mormónoch, krišnovcoch či o stúpencoch exhibicionistického guru Šrí Činmoja, dnes je ten zoznam omnoho, omnoho dlhší. Znamená to, že rezervoár tém, ktoré sa svojou závažnosťou na naše stránky natískajú, je priam nevyčerpateľný. Avšak za ten čas padol i ďalší mýtus. Ak si vtedy niekto myslel, že sekty ohrozujú iba nezrelú a citovo rozkolísanú mládež či deti z problematických rodín, dnes si to už asi nikto nemyslí. A ak áno, veľmi sa mýli. V poslednom čase sa na nás s prosbou o pomoc obracia čoraz viac manželských partnerov, ktorí sa svojím vekom blížia k magickej hranici dôchodku. Problémy, ktoré so svojimi sektychtivými partnermi zažívajú, sú totožné s tými, aké majú rodičia dieťaťa, ktorého myšlienkový a citový svet sa zúžil iba na jeden konkrétny bod - na sektu. Ako vidno, sekta si dnes nevyberá - na veku nezáleží!

Napriek tomuto konštatovaniu sa vrátim k mladým. Znepokojuje ma, keď zisťujem, že mnohé sekty sa neuspokojujú len s pôsobením na verejnosti, ale prenikajú i do škôl. Prípad s jogou nie je ojedinelý. Väčšinou pod zámienkou nejakej osvetovej aktivity (boja proti drogám, sexuálnej výchovy, ponuky rôznych športovo-relaxačných krúžkových aktivít, kde nezriedka ide o rôzne školy bojového umenia) dostávajú zelenú mnohé alternatívne kulty prezentujúce sa ako vedecké a od náboženstva nezávislé metódy.

Zrejme neuplynie veľa času a na našich vysokých školách sa budú študenti oboznamovať s „vážnymi" teóriami UFO-kultov typu raeliánov, alebo na svojej posvätnej akademickej pôde privítajú niektorého z populárnych afrických šamanov. Nehovoriac o terapeutických experimentoch s návratmi do minulých životov, ktoré sa dnes na Západe bežne praktizujú. Dúfam len, že napriek komercionalizácii náboženského trhu zdravý rozum nevymizne.