Bola Mária Magdaléna Ježišovou manželkou?

ĽUBOMÍR HLAD


Argument: „Ježiš a Mária Magdaléna prísne dodržiavali svoj manželský sľub. Keď sa stretli, vítali sa zvláštnym, zdvorilým spôsobom. Jemne a pobožne sa zbližovali. O ich vzájomnej oddanosti a láske všetci hovorili. Žili v ‚láskyplnom manželstve‘. Sv. Bernard o nich povedal: »Niet väčšej svätosti, ktorá by bola povznášajúcejšia, než je tá ich.«" Gardner, L.: Dedičstvo Márie Magdalény -

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.