Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 271
1/2019
Najčítanejšie články

polemika

1/2019
Uzdravovanie v Duchu Svätom
37
polemika
V súčasnosti sa množia rôzne modlitbové zhromaždenia, ktorých účastníci prosia Boha o uzdravenie. Pritom sa neraz vyhlasuje, že tam uzdravenia skutočne nastali, a tým sa vzbudzujú očakávania toho istého javu i na ďalších podobných...
4/2018
Nahrádza či dopĺňa krst v Duchu Svätom krst vodou?
37
polemika
Najdôležitejší dôkaz autenticity pentekostalizmu, na ktorom zakladá svoj nárok na širokospektrálne uznanie a nekontrolované šírenie, je pre stúpencov tejto formy kresťanstva skúsenosť, ktorú nazývajú krst v Duchu Svätom. Z tohto dôvodu...
3/2018
Bola Mária Magdaléna Ježišovou manželkou?
31
polemika
Často sa dnes môžeme v kinematografii, beletrii, respektíve v rámci konšpiračných internetových diskusií stretnúť s odvážnym, no pomýleným tvrdením, že Mária Magdaléna bola Ježišovou manželkou či dokonca milenkou. Argumentuje...
1/2018
Verili prví kresťania v reinkarnáciu?
14
polemika
V tejto rubrike sa budeme pravidelne stretávať s často sa vyskytujúcimi argumentáciami siekt, ktorými sa ich protagonisti usilujú prispôsobovať kresťanské učenie, ako aj samého Ježiša Krista - Syna Božieho - „na svoj obraz". Jedným...
3/2000
Je ľudstvo iba vesnírnym outsiderom?
18
polemika
V poslednom čase sa množia posolstvá mimozemšťanov odhaľujúce „vyvoleným" kontaktérom s vesmírnymi civilizáciami „skutočné", nie priveľmi optimistické postavenie našej planéty a jej obyvateľov. Sú tieto „duchovné" odhalenia pravdivé, alebo sú iba...
2/2000
Má ľudstvo mimozemský pôvod?
10
polemika
Druhé tisícročie sa chýli ku koncu. Azda aj to je príčina, že sa stále častejšie objavujú rôzne hypotézy o mimozemských civilizáciách, o ich zámeroch s nami pozemšťanmi, ba dokonca o záhadnom pôvode ľudstva. Sú tieto teórie naozaj objavné, za aké sa...
1/2000
Čaká nás koniec sveta?
12
polemika
„Ľudia, ktorí ešte zostávajú z tohto pokolenia (z generácie tých, ktorí žili v roku 1914), sú dnes už veľmi starí. Ale niektorí z nich sa dožijú konca tohto zlého systému vecí. Teda môžeme si byť istí, že už zakrátko v Armagedone skončí všetko zlo...
4/1999
Vystrieda kresťanstvo Vek Vodnára?
18
polemika
Zvykli sme si isté časové úseky charakterizovať rôznymi prívlastkami. O 19. stor. sa hovorí ako o „storočí pary", naše storočie sa okázalo nazýva „atómový vek". V poslednom čase sa vraví o nadchádzajúcom „veku Vodnára" ako o období, ktoré podstatne...
3/1999
Je kresťanstvo iba jednou z mnohých ciest?
16
polemika
Často počuť názor, že kresťanstvo je iba jednou z mnohých ciest vedúcich k Absolútnu - k Bohu a že v podstate nezáleží na tom, ktorou cestou sa človek vyberie, ale na tom, aby došiel k cieľu. Je však toto tvrdenie oprávnené, naozaj Boh vo svojej...
2/1999
Je Kristus iba jedným z mnohých guru?
19
polemika
Mnohí súčasní vodcovia rozličných náboženských zoskupení tvrdia, že Ježiš je síce výnimočná osobnosť, Boží posol či veľký prorok, no nie je ojedinelý. Kladú ho na roveň Krišnovi, Budhovi, Konfuciovi, ba niektorí ho ostentatívne a zámerne...
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 2 ] ďalej » na koniec »»
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB