Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!" (Mt 7, 21 – 23)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 234
4/2018
Najčítanejšie články

medailón

2/2012
Zomrel významný religionista prof. Ján Komorovský
30
medailón
V marci tohto roka sme sa rozlúčili s významnou osobnosťou slovenskej religionistiky, vedcom a zároveň vzácnym a úprimným človekom. Profesor Ján Komorovský (1924 - 2012) zostane v mysliach ľudí, ktorí ho poznali, symbolom nezlomnej...
2/2007
100 rokov od narodenia Mircea Eliadeho
34
medailón
Mircea Eliade, jeden z najvýznamnejších religionistov minulého storočia, sa narodil 9. marca 1907 v Bukurešti v Rumunsku. Po absolvovaní filozofických štúdií na tamojšej univerzite (1928) vycestoval do Indie, kde pôsobil až do roku 1932. O rok...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB