Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!" (Mt 7, 21 – 23)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 223
4/2018
Najčítanejšie články

anketa

4/1999
Kto má moc zmeniť, čokoľvek sa deje?
29
anketa
Náš letopočet sa pomaly, ale isto zaokrúhľuje. Tri nuly za číslicou v ľuďoch vzbudzujú - a pravdepodobne oddávna vzbudzovali - akúsi posvätnú úctu či dojem plnosti, zavŕšenia. Objavuje sa tu fenomén konca sveta, ktorým by sa zavŕšila jedna etapa...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB