Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 223
2/2011
Najčítanejšie články

monitoring tlače

2/2011
Vláda schválila koncepciu boja proti extrémizmu do roku 2014
34
monitoring tlače
BRATISLAVA (SITA) - Slovenská extrémistická scéna sa podobá extrémistickým scénam Českej republiky a Nemecka a nimi sa i najväčšmi inšpiruje. Tendencie z týchto krajín slovenskí extrémisti najmä z pravicového spektra...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB