Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 224
1/2003
Najčítanejšie články

monitoring tlače

1/2003
Detská kultúra a mágia
8
monitoring tlače
J. R. R. Tolkien v eseji O rozprávkach zdôraznil, že človek, keďže je stvorený na obraz Boží, má schopnosti, ktoré odrážajú jeho Stvoriteľa. Jedným z týchto darov je „substvorenie": tvoriaci človek môže dávať tvar svetu obývanému...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB