Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 204
3/2018
Najčítanejšie články

recenzia

1/2016
Róbert Sarka: Katechéta a nová religiozita
38
recenzia
Sekty a rôzne nové náboženské hnutia, ktoré v kultúrnej oblasti vnímame ako netradičné, alternatívne či nové, sú sociálnym a náboženským fenoménom stavajúcim sa proti dominujúcemu mysleniu a oddeľujúcim sa od pôvodnej cirkvi....
3/2015
Róbert Sarka: Gnosticizmus v modernej kultúre a novej religiozite
31
recenzia
Nová religiozita je napojená na viaceré zdroje, ktorými sa necháva inšpirovať. Často identifikujeme ezoterické či magické vplyvy, no len zriedkavo si uvedomujeme, že nové podoby religiozity sú inšpirované aj filozofiou, psychológiou či inými vedami....
2/2015
George A. Mather, Larry A. Nichols: Slovník siekt, nových náboženských hnutí a okultizmu
39
recenzia
Nedávno sa mi dostala do rúk pozoruhodná publikácia s názvom Slovník siekt, nových náboženských hnutí a okultizmu (Słownik sekt, nowych ruchów religijnych i okultyzmu), ktorá vyšla vo varšavskom vydavateľstve Vocatio. Hoci nejde...
1/2014
Marek Marczewski: Základné pojmy sociológie náboženstva v explikácii Janusza Mariańského
37
recenzia
V oblasti vedy sú osobnosti, ktoré veľa píšu, a osobnosti, o ktorých sa veľa píše. Nezriedka ide o identických ľudí. S takouto situáciou máme do činenia aj v prípade jedného z najvýznamnejších poľských...
 
Gabriele Amorth, Paolo Rodari: Znamenie exorcistu: Farár, ty nič nevieš!
38
recenzia
Najväčším víťazstvom Zlého je, že popierame jeho existenciu, skutočnú existenciu. Množstvo populárnych filmov s témou posadnutosti na našich televíznych obrazovkách, knihy na pultoch predajní, ktoré ponúkajú najrozličnejšie obdoby zviazanosti...
4/2013
Jiří Heřt: Alternativní medicína a léčitelství
38
recenzia
Napriek veľkým úspechom dnešnej modernej vedeckej medicíny založenej na dôkazoch je po celom svete rozšírená tzv. alternatívna medicína (AM), označovaná aj ako nekonvenčná, komplementárna a pod., ktorej sa venujú jednak laickí liečitelia, ale...
1/2013
Janusz Mariański: Náboženstvo v postmodernej spoločnosti
40
recenzia
Pred tromi rokmi vyšla vo varšavskom vydavateľstve Oficyna Naukowa publikácia Náboženstvo v postmodernej spoločnosti, ktorej autorom je známy poľský sociológ náboženstva a morálky Janusz Mariański pôsobiaci na Lublinskej katolíckej univerzite...
4/2012
Róbert Sarka: Okultizmus z dávnych čias v súčasnej kultúre
38
recenzia
Zaujímavým fenoménom súčasnej postmodernej doby je prítomnosť okultných ideí, predstáv a praktík. Možno sa stotožniť s autorovým názorom, že ich prítomnosť je reakciou na prílišný materializmus a racionalizmus...
 
Jiří Heřt: Výkladový slovník esoteriky a pavěd
39
recenzia
Roku 2008 vydalo pražské vydavateľstvo Věra Nosková pozoruhodnú publikáciu Jiřího Heřta Výkladový slovník esoteriky a pavěd (ďalej Slovník) zahŕňajúcu 268 hesiel z veľmi rozsiahlej oblasti ezoteriky. Kniha patrí medzi vzácne...
2/2012
Ľubomír Martin Ondrášek: Neocharizmatické hnutie na Slovensku
40
recenzia
V minulom roku vyšla na Slovensku zaujímavá a dôležitá monografia Ľubomíra Martina Ondráška, odborníka na problematiku pentekostalizmu a neocharizmatického hnutia a absolventa Harvardovej univerzity, na ktorej bol študentom významného...
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 5 ] ďalej » na koniec »»
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB