Alternatívni liečitelia | Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Sú homeopatiká účinné?

hlasovalo: 71
4/2017
Najčítanejšie články

témy

Alternatívni liečitelia

Alternatívni liečitelia
IVANA ŠKODOVÁ
V mojom okolí pôsobí viacero liečiteľov prezentujúcich rôzne alternatívne metódy liečby. Existujú nejaké vhodné kritériá na ich posudzovanie? Nakoľko môžu byť z kresťanského hľadiska škodlivé a nebezpečné - z fyzickej, ale i z duchovnej stránky?
SLÁVKA, Piešťany

Milá Slávka, ďakujeme za veľmi aktuálnu otázku. Najlepšie by bolo, ak by ste si prečítali nejaké publikácie, ktoré sa tejto téme venujú, aby ste pochopili celú hĺbku tohto problému. Veľmi vhodná je napríklad publikácia MUDr. Štěpána Ruckého Alternativní medicína - pomoc, nebo nebezpečí (Návrat domů, Praha 2000). V tejto knihe, v kapitole Alternatívna medicína a kresťan, sa úvádzajú štyri otázky pre praktické rozlíšenie alternatívnej metódy, aby človek dokázal sám posúdiť škodlivosť a vhodnosť nejakej metódy z kresťanského, ale i vedeckého pohľadu:

1. Aké je filozofické pozadie metódy? Vychádza z okultných a ezoterických predstáv? Ak áno, tak nie je v súlade s kresťanstvom;

2. Ako sa dá vysvetliť účinok danej metódy? Možno ho objasniť bez okultno-ezoterických vysvetlení? Napríklad pre homeopatické lieky, ktoré majú účinkovať vďaka potenciácii kozmickou energiou, neexistuje prirodzené vysvetlenie bez zmeny svetonázoru. Pôsobenie bylín v normálnych koncentráciách možno naopak ľahko vysvetliť cez prírodné zákony a mechanizmy, ktoré Boh ustanovil;

3. Aké sú vedecké dôkazy pre skutočnú účinnosť danej metódy? Keď si vezmeme bylinky, vidíme, že majú preukázateľné účinky na základe prírodných látok, ktoré konkrétne rastliny obsahujú. Keď si však vezmeme nejaké prístroje, ktoré majú harmonizovať nejaké kozmické energie, zistíme, že nemôžu mať žiadny účinok, aj keď vyzerajú ako seriózne prístroje s drôtmi a tlačidlami, lebo ani existencia týchto energií nebola nijakým spôsobom vedecky preukázaná;

4. Praktizuje sa táto metóda v spojení s nejakými ezoterickými či okultnými praktikami a rituálmi?


© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB