Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Je islamizácia Európy aktuálnou hrozbou?

hlasovalo: 258
1/2017
Najčítanejšie články

sekty a nové náboženské hnutia


Č
Čarodejnícke procesy
A
Aikido
Ó
Óm šinrikjó
A
Amiši Antikrist Antropozofia Apokalyptické kulty
Š
Šrí Činmoj
B
Bahájske spoločenstvo Benny Hinn Bhagwan Sri Rajneesh (Osho) Biele Bratstvo Bilderberg Boko Haram Bratstvo Himawanti
C
Charizmatizácia Chasidizmus Cirkev adventistov siedmeho dňa Cirkev eutanázie (Church of Euthanasia) Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní (mormóni) Cirkev Posledného zákona (Vissarion) Cirkev zjednotenia (munisti)
D
Damanhur Démonológia Davidiáni (David Koreš) Da Vinciho kód Deti Božie (Rodina) Druidizmus a keltské náboženstvo
E
EMO Eneagram Eséni Exorcizmus
F
František Drtikol Fundamentalistická cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní
G
Gnostické evanjeliá Goel Ratzon Gurdžijev, Geirgij Ivanovič Guru Jára Dobeš alias Óm nadsamec
H
Hare Krišna hnutie (ISKCON) Hlbinná ekológia Hnutie Grálu Hnutie Nazaret (beňovci) Hnutie Wicca
J
Jahveho dom JC‘s Girls Joga Joga v dennom živote
K
Kolónia Dignidad Konšpiračné teórie Koniec sveta Kresťanské spoločenstvá Kresťanské spoločenstvo Milosť Kresťanská veda (Christian Science) Kruh bádateľov pravdy Kult Anastázia
L
Legendy o Ježišovi Letnično-charizmatické hnutie
M
Maitreya Makedónová, Natália de Lemeny Matka Lasana Mayský kalendár Mesianizmus Mesiánsky židia Milenializmus Misia božského svetla Most k slobode
N
Náboženské komunity Nebeská brána Neuroteológia New Age Nová Akropolis Nová apoštolská reformácia Nové náboženské hnutia Novopohanstvo
O
Online spiritualita
P
Parodické náboženstvá Parsifal Imanuel – Jan Dietrich Dvorský Psychedelická kultúra Pussy Riot
R
Rómovia a náboženstvo Raeliánske hnutie Reinkarnácia Rosenkruciáni
S
Sahadža joga Sái Bába Satanizmus Scientologická cirkev Slobodomurárske hnutie Slovo života Spoločnosť sv. Bazila Veľkého Starogermánska náboženská tradícia Svätyňa ľudu Svedkovia Jehovovi
T
Tai-či Teológia prosperity Tomáš Müntzer Tradicionalistické katolícke hnutia Transcendentálna meditácia
U
Ufo Univerzálny život
V
Vesmírni ľudia
W
World Mission Society Church of God
Z
Zážitková spiritualita Zeitgeist Zjednotená Jahveho cirkev na Slovensku
© Rozmer 1998 – 2017
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB