Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Sú homeopatiká účinné?

hlasovalo: 74
4/2017
Najčítanejšie články

sekty a nové náboženské hnutia


Č
Čarodejnícke procesy
A
Aikido
Ó
Óm šinrikjó
A
Amiši Antikrist Antropozofia Apokalyptické kulty
Š
Šrí Činmoj
B
Bahájske spoločenstvo Benny Hinn Bhagwan Sri Rajneesh (Osho) Biele Bratstvo Bilderberg Boko Haram Bratstvo Himawanti
C
Charizmatizácia Cirkev adventistov siedmeho dňa Cirkev eutanázie (Church of Euthanasia) Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní (mormóni) Cirkev Posledného zákona (Vissarion) Cirkev zjednotenia (munisti)
D
Damanhur Démonológia David Hogan Davidiáni (David Koreš) Da Vinciho kód Deti Božie (Rodina) Druidizmus a keltské náboženstvo
E
EMO Eneagram Eséni Exorcizmus
F
Falun Gong (Falun Dafa) František Drtikol Fundamentalistická cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní
G
Gnostické evanjeliá Goel Ratzon Gurdžijev, Geirgij Ivanovič Guru Jára Dobeš alias Óm nadsamec
H
Hlbinná ekológia Hnutie Grálu Hnutie Hare Krišna (ISKCON) Hnutie Nazaret (beňovci) Hnutie Wicca
J
Jahveho dom JC‘s Girls Joga Joga v dennom živote
K
Kolónia Dignidad Konšpiračné teórie Koniec sveta Kresťanské spoločenstvá Kresťanské spoločenstvo Milosť Kresťanská veda (Christian Science) Kruh bádateľov pravdy Kult Anastázia
L
Legendy o Ježišovi Letnično-charizmatické hnutie
M
Maitreya Makedónová, Natália de Lemeny Matka Lasana Mayský kalendár Medzinárodné spoločenstvo Krista (cirkev Druhého príchodu) Mesianizmus Mesiánsky židia Milenializmus Misia božského svetla Most k slobode
N
Náboženské komunity Nebeská brána Neuroteológia New Age Nová Akropolis Nová apoštolská reformácia Nové náboženské hnutia Novopohanstvo
O
Online spiritualita
P
Parodické náboženstvá Parsifal Imanuel – Jan Dietrich Dvorský Pentekostalizácia kresťanstva Pohanské symboly Psychedelická kultúra Pussy Riot
R
Rómovia a náboženstvo Raeliánske hnutie Reinkarnácia Rosenkruciáni
S
Sahadža joga Sái Bába Satanizmus Scientologická cirkev Slobodomurárske hnutie Slovo života Spoločnosť sv. Bazila Veľkého Starogermánska náboženská tradícia Svätyňa ľudu Svedkovia Jehovovi
T
Tai-či Teológia prosperity Tomáš Müntzer Tradicionalistické katolícke hnutia Transcendentálna meditácia
U
Ufo Univerzálny život
V
Vývoj nových náboženských hnutí Vesmírni ľudia
W
World Mission Society Church of God
Z
Zážitková spiritualita Zeitgeist Zjednotená Jahveho cirkev na Slovensku
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB