Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Je islamizácia Európy aktuálnou hrozbou?

hlasovalo: 258
1/2017
Najčítanejšie články

Kresťanstvo

1/2017
Kresťania v krajinách Blízkeho východu (5)
22
téma
V našom cykle o poznávaní kresťanov na Blízkom východe sa tentoraz zoznámime s arménskymi kresťanmi. Kresťanstvo tu bolo vyhlásené za štátne náboženstvo už v roku 301. Arménsko je tak najstaršou kresťanskou krajinou na svete. Symbolom...
 
Kresťanstvo za hradbami Veľkého múru
28
téma
V našom poznávaní náboženskej situácie v Číne sa tentoraz zameriame na kresťanstvo. Dejiny jeho šírenia v tejto krajine sú zaujímavou historickou udalosťou. Kresťanstvo sa totiž do Číny dostalo v rôznych historických obdobiach,...
4/2016
Kresťania v krajinách Blízkeho východu (4)
27
téma
Libanon leží na východnom pobreží Stredozemného mora a susedí s dvoma krajinami, na východe a severe so Sýriou a na juhu s Izraelom. Jeho územie, približne päťkrát menšie ako Slovensko, bolo osídlené už pred vyše 4-tisíc rokmi. Krajinu...
3/2016
Kresťania v krajinách Blízkeho východu (3)
26
téma
Egypt patrí k významným starovekým strediskám kresťanstva. Egyptskí kresťania priniesli do univerzálnej Cirkvi veľké duchovné bohatstvo. V alexandrijskej katechetickej škole sa spájala grécka filozofická vzdelanosť s alegorickým výkladom...
2/2016
Kresťania v krajinách Blízkeho východu (2)
29
téma
Irak sa často spája so Saddámom Husajnom, vojnou, terorizmom a Islamským štátom. Avšak je i krajinou, ktorej patrí prívlastok kolíska civilizácie. Vďačí za to predovšetkým dvom riekam a s nimi spojenou úrodnou pôdou, na ktorej mohli...
1/2016
Kresťania v krajinách Blízkeho východu (1)
22
téma
Blízky východ je kolískou kresťanstva. Na jeho území žili prví nasledovníci Ježiša Krista. Z tohto územia sa kresťanstvo šírilo po celej vtedajšej Rímskej ríši, prekročilo jej hranice, prišlo do starovekej Perzie, na územie dnešného Iránu...
© Rozmer 1998 – 2017
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB