Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!" (Mt 7, 21 – 23)

Anketa
Je islamizácia Európy aktuálnou hrozbou?

hlasovalo: 220
1/2017
Najčítanejšie články

Sekty a peniaze

4/2007
V mechanizmoch hospodárstva
14
téma
Mnoho siekt vykonáva hospodársku činnosť. Robia to prinajmenej z dvoch dôvodov: aby získali finančné prostriedky a tiež nových členov a stúpencov. Možno predpokladať, že od ľudí pracujúcich v podnikoch, ktoré sekty vlastnia, sa očakáva...
© Rozmer 1998 – 2017
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB