Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Je islamizácia Európy aktuálnou hrozbou?

hlasovalo: 256
1/2017
Najčítanejšie články

Náboženstvo Chetitov

1/2015
Náboženstvá pred príchodom Svetla (5)
33
téma
Tajomná civilizácia Chetitov už dlhé roky priťahuje nielen odbornú, ale i laickú verejnosť. Ich ríša existovala pred viac než štyrmi tisíckami rokov a v čase svojej najväčšej slávy zaberala územie Malej Ázie, Sýrie, Libanonu, dokonca...
© Rozmer 1998 – 2017
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB