Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Sú homeopatiká účinné?

hlasovalo: 71
4/2017
Najčítanejšie články

Sociológia a nová religiozita

2/2010
Sociológia a nová religiozita
25
téma
Náboženstvo a náboženské skupiny boli, sú a budú v pohybe, ale súčasná akcelerovaná fáza globalizácie v posledných desaťročiach ešte väčšmi podporila ich enormný rozvoj. Sociológia náboženstva sa tak stáva odborom, ktorý poukazuje na...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB