Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Sú homeopatiká účinné?

hlasovalo: 73
4/2017
Najčítanejšie články

Sunnizmus

3/2003
Sunnizmus a jeho školy
24
téma
Či je to Turek alebo Tunisan, Indonézan, Sudánec alebo Saudský Arab, v rámci islamu všetci praktizujú sunnizmus. Avšak ku ktorej zo škôl islamského práva patria? Otázka je dôležitejšia ako sa zdá, pretože každodenný život sa môže meniť podľa...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB