Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho Ducha poznáte takto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Žiaden duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. Je to duch antikristov, o ktorom ste počuli, že príde. Ten je už vo svete." (1 Jn, 4, 1 – 3)

Anketa
Je islamizácia Európy aktuálnou hrozbou?

hlasovalo: 258
1/2017
Najčítanejšie články

Súčasná náboženská scéna

4/2004
Alternatívne náboženstvá v Európe (3)
10
konferencia
Moja reportáž z medzinárodného seminára katolíckych biskupských konferencií Alternatívne náboženstvá v Európe, ktorá sa koncom marca konala vo švajčiarskom Baare, sa pomaly blíži k svojmu koncu. V jej poslednej časti priblížim obsah dvoch zostávajúcich...
3/2004
Sú riziká, ale i pozitíva
3
rozhovor
PhDr. Zdeňka Vojtíška čitateľom azda netreba zvlášť predstavovať, pretože je to zo stránok Rozmeru dostatočne známa osobnosť. Aby sme však dodržali určitú etiketu, uvediem, že je hovorcom Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů...
 
Ekumenicky o sektách
10
konferencia
Motto stretnutia: „Ekumenická činnosť a zhodné svedectvo, ktoré dávajú o Kristovi kresťania rozličných cirkví a cirkevných spoločenstiev, priniesli už hojné ovocie. Je čoraz naliehavejšie, aby spolupracovali a poskytovali spoločné...
 
Alternatívne náboženstvá v Európe (2)
14
konferencia
Aké sú príčiny neverectva v súčasnej Európe? Ako vnímajú fenomén New Age a rozmach nových náboženských kultov obyvatelia jednotlivých európskych krajín? Akú históriu majú dve východné náboženstvá - hinduizmus a budhizmus - na našom...
2/2004
Alternatívne náboženstvá v Európe (1)
6
konferencia
V dňoch 25. - 28. marca 2004 sa vo Fokoláre centre v malebnom švajčiarskom mestečku Baar neďaleko Zürichu uskutočnilo v poradí už tretie stretnutie zástupcov európskych biskupských konferencií venované alternatívnym náboženským smerom a ich prenikaniu na...
3/2003
Sekty ako spoločensko-kultúrny fenomén
11
téma
Vedci sa už roky usilujú pestrý fenomén siekt rozličným spôsobom usporiadať tak, aby bolo možné sa v takom labyrinte orientovať, a najmä ho lepšie pochopiť. Vzniklo veľa typológií nových náboženských hnutí, ktoré môžeme rozdeliť do troch...
© Rozmer 1998 – 2017
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB