Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Sú homeopatiká účinné?

hlasovalo: 87
4/2017
Najčítanejšie články

Úvod do problematiky

2/2014
V labyrinte siekt
31
téma
Na sekty a nové náboženské hnutia možno nazerať z rôznych hľadísk. Teológovia a filozofi skúmajú predovšetkým ich doktrinálne deformácie a duchovné pokrivenia. Pre právnikov sa všetko krúti okolo otázky, či sekty...
3/2008
Sekta – miesto napĺňania potrieb
13
téma
Keď hovoríme o sekte ako o mieste napĺňania potrieb, treba si všimnúť, že tento jav má viacero aspektov. Na jednej strane sekty vychádzajú v ústrety spoločenským potrebám, na druhej individuálnym. Keby sme sa spýtali dnešných ľudí na ich...
2/2005
My a tí druhí
20
téma
Slovo sekta má dnes veľmi negatívnu konotáciu a používa sa, žiaľ, bez toho, aby sme poznali jeho obsahové vymedzenie. Vo všednom živote a nezriedka i v médiách1 sa stáva, že ako sekta sa označuje spoločnosť, organizácia, ktorá sektou nie je, ale...
2/2003
Pozor na nástrahy siekt!
33
rozhovor
Pychológovia Jean-Luc Swertvaegher a Catherine Grandsardová z Centra Georges - Devereux pomáhajú bývalým stúpencom siekt, resp. im radia, ako sa môžu z ich vplyvu a dosahu vyslobodiť. Ako odborníkov sme ich požiadali, aby nám porozprávali...
1/2002
Otrokmi falošnej nádeje (3)
21
téma
V poslednej časti môjho príspevku sa pokúsim poukázať na niektoré následky, ktoré sa prejavujú na indoktrinovaných členoch kultu. Letmo sa zmienim aj o spôsoboch, ako pristupovať k týmto ľuďom, aby znovu našli svoju tvár, dôstojnosť a slobodu. Žiaľ, hneď...
4/2001
Otrokmi falošnej nádeje (2)
21
téma
Spôsobov, ako osloviť a postupne pre sektu získať nového oddaného stúpenca, je viacero. Vynaliezavosť v tomto prípade nepozná hraníc. Avšak sú metódy, ktoré už otestoval čas, ako napríklad „náhodné" oslovenie nič netušiaceho chodca prezerajúceho si...
3/2001
Otrokmi falošnej nádeje (1)
18
téma
Žijeme v období globalizácie. Svet sa pričinením moderných informačných technológií stáva čoraz menším. Na prahu nového tisícročia sme svedkami fenoménu, ktorý by ešte pred niekoľkými desaťročiami bol takmer nepredstaviteľný. Mám na mysli prienik a...
2/1998
Sekty – fenomén na prahu tretieho tisícročia (2)
7
téma
Žijeme v časoch zmeny kultúrnej paradigmy. Prebúdza sa nový záujem o duchovný život v skupinách obyvateľov, ktoré sa predtým od náboženstva vzdialili. V tomto zmysle sa hovorí o novej religiozite. Nie je nová iba...
1/1998
Sekty – fenomén na prahu tretieho tisícročia (1)
5
téma
Výraz sekta nie je neutrálny, ako keď sa povie cirkev. V bežnom jazyku funguje ako vecné označenie, ale aj ako vyjadrenie nesúhlasu. Jeho expresívny ráz je zrejmý z toho, že nikto o svojej náboženskej skupine nepovie, že...
 
Skrytá, ale pravá tvár siekt
11
rozhovor
Rozhovor s MUDr. Alojzom Rakúsom, predsedom Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, o príčinách celosvetovej invázie siekt a o ich deštruktívnych psychologických praktikách.
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 2 ] ďalej » na koniec »»
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB