Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!" (Mt 7, 21 – 23)

Anketa
Sú homeopatiká účinné?

hlasovalo: 71
4/2017
Najčítanejšie články

Reinkarnácia

4/2014
Smrť z pohľadu hinduizmu a kresťanstva
18
téma
V dnešných časoch môžeme vnímať v Európe, a tým i u nás na Slovensku, veľký nárast záujmu o vieru v reinkarnáciu. V krajinách, kde prevláda kresťanská kultúra, je táto skutočnosť prinajmenšom zarážajúca....
 
Reinkarnácia – nekonečný kolobeh šancí? (2)
23
téma
Práca s minulými životmi - vlastnými alebo rodinných príslušníkov - a zostupom do nich, teda zostupom do mimovoľných stavov vedomia, je obľúbenou súčasťou najrozličnejších moderných terapií a liečiteľských techník, ako sú rodinné...
3/2014
Reinkarnácia – nekonečný kolobeh šancí? (1)
23
téma
Viera v posmrtné prevteľovanie duší v 21. storočí takmer zľudovela u mnohých priaznivcov alternatívnych duchovných smerov. Myšlienky reinkarnácie sa tiež chopili umelci, ezoterický, zábavný i filmový priemysel, aby tak vytvorili...
3/2010
Karmické zážitky a psychológia
16
téma
Štatisticky neodškriepiteľným faktom je, že za posledné roky rapídne stúpol počet ľudí presvedčených o existencii minulých životov. Fenomén reinkarnácie dal v oblasti psychoterapie impulz ku vzniku mnohých tzv. regresných (návratových) terapií,...
2/2004
Strihneme si prevtelenie?
31
príbeh
Historka jednej televíznej besedy, ktorá veľmi živo a s jemne ironizujúcim nádychom ilustruje to, čomu sme ešte aj na prahu tretieho tisícročia schopní uveriť.
1/2004
Módne hry s minulými životmi
16
téma
Idea posmrtného prevteľovania je jedna z najstarších náboženských predstáv, ktorá človeku pomáhala zmieriť sa so smrťou. Je predovšetkým súčasťou východných náboženstiev. Všetky veľké východné náboženstvá veria síce okrem iného...
2/1998
Ľudia, bol som Kleopatrou!
14
rozhovor
Rozhovor s MUDr. Alojzom Rakúsom, predsedom Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti o reinkarnácii a veciach s ňou súvisiacich
1/1998
Je reinkarnácia skutočnosťou?
14
téma
A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, tak aj Kristus: raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví – bez hriechu – na spásu tým, čo ho očakávajú. (Hebr 9, 27–28)
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB