Po dlhšom čase sa na našom knižnom trhu opäť objavil titul s tematikou siekt a kultov v slovenčine. Ide o monografiu zameranú na kult Šrí Činmoja - In Guru's light (Vo svetle guru), ktorej autorom je súčasný pravoslávny arcibiskup Českých zemí a Moravy ThDr. Kryštof. Názov publikácie si nezvolil náhodne. Tieto slová totiž vyjadrujú pozdrav, ktorým žiaci (často) výstredného guru Šrí Činmoja zvyknú zakončovať svoju súkromnú korešpondenciu.

Autor vo svojom diele ponúka pohľad na doposiaľ nepublikované materiály kultu, pričom ich spracovanie sa vymyká charakteru kompilácie a publikáciu možno považovať za heuristickú. Kniha je členená na šesť kapitol, zoznam použitej literatúry, vysvetlivky a prílohy. Prvé dve kapitoly čitateľa uvádzajú do problematiky, krátko opisujú náboženskú situáciu u nás (pred novembrom 1989), ako i príčiny súčasného úspechu siekt a kultov na Slovensku. Priestor sa venuje i známemu fenoménu - hnutiu New Age. Až tretia kapitola sa zaoberá podstatnou témou - učením Šrí Činmoja a činnosťou jeho organizácie. V nasledujúcej kapitole autor na základe jedného príbehu (kazuistiky) poukazuje na dôsledky pôsobenia kultu Šrí Činmoja na jednotlivca. Piata kapitola je venovaná teologickému pohľadu Pravoslávnej cirkvi na Šrí Činmoja a jeho filozofiu. Monografiu zakončuje varovný epilóg.

V tejto publikácii sa autor snaží poskytnúť čitateľom čo najviac cenných interných informácii o kulte Šrí Činmoja, hodne rozšírenom aj na Slovensku. Zdá sa, že k vlastnému predmetu monografie sa približuje pomerne zoširoka - začína sa mu venovať až v tretej kapitole. Môže to byť preto, lebo predtým sa pokúša o analýzu širokého prúdu hnutia New Age, čo nie je celkom možné na takom malom priestore, aký si na to vyčlenil. Pre publikáciu je charakteristické časté používanie citácií, a to najmä z diel samotného Šrí Činmoja, alebo z periodík Křídla inspirace a Victory Gong vydávaných členmi jeho kultu. Tie na jednej strane vhodne približujú život v kulte, ale na druhej strane robia text neprehľadným, lebo v mnohých prípadoch nie sú od neho odlíšené úvodzovkami alebo kurzívou.

Myslím si však, že autorovi sa vcelku podarilo správne vystihnúť Činmojove manipulatívne techniky, ktorými láka svoje budúce obete. Najlepšie to vidno na príklade toľko zdôrazňovaného „neškodného behu". Podľa Šrí Činmoja stačí, keď pretekári v rámci prípravy na pretek namiesto behania sedia so skríženými nohami a meditujú, alebo 600-krát opakujú známu mantru AUM. To ich údajne kvalifikuje na to, aby sa postavili na štart trate, z ktorých najkratšia meria 1100 km...

Je správne, že v závere knihy sú vysvetlivky, ktoré pomáhajú pri objasnení niektorých základných pojmov použitých v texte, ale i tu sa objavili niektoré drobné nepresnosti. Obohatením publikácie je jej príloha pozostávajúca okrem iného i zo zaujímavého rozhovoru so Šrí Činmojom, ktorý mnohé objasňuje. Odporúčam začať knihu čítať práve ním. Ako dokumentuje číslo 186, čo je počet poznámok pod čiarou, ako i zoznam literatúry (17 titulov), autor preštudoval veľa prameňov, kým napísal túto monografiu.

Možno i preto, že biskup Krištof je prvý a zatiaľ jediný, kto sa u nás pokúsil zosumarizovať známe fakty a pridať k nim i niečo navyše, nevyhol sa ani uvedeným výhradám. No i napriek tomu sa domnievam, že kniha je nepochybným prínosom pomáhajúcim v orientácii na rozrastajúcej sa slovenskej duchovnej scéne. Ak sa dostane do rúk mladým ľuďom v správnom čase, určite im môže otvoriť oči, aby pochopili, kto sa v skutočnosti skrýva za tvárou na plagáte - známej i našej verejnosti - tak vytrvalo pozývajúcej na „všeobjímajúcu mierovú meditáciu".