Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je – neverte! Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli – ak je to možné – aj vyvolených. Hľa, vopred vám o tom hovorím." (Mt 24, 21 – 25)

Anketa
Je islamizácia Európy aktuálnou hrozbou?

hlasovalo: 287
1/2017
Najčítanejšie články

biblické slovo

1/2017
A za koho ma pokladáte vy?
2
biblické slovo
Keď Ježiš prišiel do končín Cézarey Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: »Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?« Odpovedali: »Jedni za Jána Krstiteľa, druhí za Eliáša, iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.« Opýtal sa ich: »A vy ma...
4/2016
Vnímavosť na znamenia čias
2
biblické slovo
On im však odpovedal: »Keď nastane večer, hovoríte: Bude pekne, nebo sa červenie.« A ráno: »Dnes bude nečas, nebo je červené a zachmúrené.« Vzhľad oblohy viete posúdiť a znamenia čias neviete? (Mt 16, 2-3)
3/2016
Pravda vás vyslobodí
2
biblické slovo
Keď to hovoril, mnohí v neho uverili. Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu: Sme potomkovia Abraháma a nikdy sme...
2/2016
Nehanbime sa za evanjelium
2
biblické slovo
Vy sa však majte na pozore. Pre mňa vás budú vydávať súdom, budú vás v synagógach biť, budete stáť pred vládcami a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo. Ale najprv sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. Keď vás budú viesť, aby vás...
1/2016
Stratená pamäť
2
biblické slovo
Takto hovorí perzský kráľ Kýros: Hospodin, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme a on ma poveril, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku. Kto spomedzi vás patrí k jeho ľudu, nech je jeho Boh s ním, nech sa vydá do...
4/2015
Nauč nás modliť sa...
2
biblické slovo
Raz sa Ježiš na niektorom mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: »Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.« Ježiš im povedal: »Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo....
3/2015
Evanjelium zvodnej prosperity
2
biblické slovo
Toto uč a prikazuj. Ak niekto učí inak a nepridržiava sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista ani učenia pravej zbožnosti, je namyslený, ničomu nerozumie a chorobne rád sa škriepi a háda. Z toho vzniká závisť, svár, rúhania,...
2/2015
Ježišove radikálne požiadavky
2
biblické slovo
Ježiš zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma! Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium,...
1/2015
Jediné znamenie
2
biblické slovo
Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Pokúšali ho; žiadali od neho znamenie z neba. Zhlboka si vzdychol a spýtal sa: Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Amen, hovorím vám, toto pokolenie nijaké znamenie nedostane! Nechal ich,...
4/2014
Okamih adventu
2
biblické slovo
Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. (Jn 1, 12-13)
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 8 ] ďalej » na koniec »»
© Rozmer 1998 – 2017
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB