Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!" (Mt 7, 21 – 23)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 58
2/2004
Najčítanejšie články

monitoring tlače

2/2004
Rozšírenie zmení aj náboženskú mapu
36
monitoring tlače
BERLÍN  – S desiatimi novými členmi Európskej únie (EÚ) sa v Európe zmení aj mapa náboženstiev. K zmene najvýraznejšie prispeje Poľsko a Malta. V EÚ tieto krajiny predstavujú výnimku - 95 percent obyvateľstva sa hlási ku Katolíckej cirkvi a asi polovica...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB